1. ročník farmárskej olympiády sa uskutoční

17.mája 2014 v priestoroch za obecným úradom 

PROGRAM:

9:00  Zahájenie súťaží v tradičných aj moderných farmárskych disciplínach

 • moržovanie kukurice
 • pílenie klátu
 • nosenie vody
 • slalom s fúrikom
 • pitie piva

Paralelne bude prebiehať:

 • Súťaž vo varení tradičných jedál
 • Výstava remeselníkov

13:30 Vyhodnotenie olympiády a súťaže vo varení tradičných jedál

14:00 Kultúrny program

 • Zmiešaný súbor Peder
 • Mládežnícka citarová skupina Buzica
 • Ilosvay Veľká Ida
 • Szitás Ida – spev
 • Baszki János – spev
 • Skupina ŠČAMBA
 • Skupina TAMBURA ( Zenta – Srbsko)