Farmárska olympiáda

Medzinárodné podujatia vytvárajú vhodné podmienky na nadväzovanie priateľstiev, kontaktov a spolupráce a to nielen medzi obyvateľstvom, ale aj medzi organizáciami, podnikateľmi,  ľudovými súbormi a samosprávami.

V rámci projektu zorganizujeme 1.ročník  farmárskej olympiády, ktorej sa zúčastnia nielen partneri projektu, ale aj súťažné družstvá z okolitých obcí. Súťaže sa zúčastnia minimálne 3 slovenské a 3 maďarské družstvá . Súťažiť sa bude v humorných disciplínach tradičných poľnohospodárskych zručností.

Počas súťaže sa bude prezentovať aj tradičná gastronómia našich predkov a tradičné remeslá oboch regiónov.  Projekt  zároveň podporí zachovávanie tradícií, kultúry, gastronómie a tradičných vidieckych hodnôt oboch regiónov.

Partneri projektu

  Obec PEDER

  Obec LITKA

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Visegrádskeho fondu